Aktualności

Akcja "Pomóżmy zwierzętom ...
1 grudnia 2021

Szanowni Rodzice, Zapraszamy do udziału w akcji wspierającej Piastowski TOZ "Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę".

Dni Adaptacyjne dla przyjętych ...
28 czerwca 2021

Spotkania adaptacyjne: 25,26,27.08.2021r. 25 sierpnia (środa) godz.: 16-17:00 swobodna zabawa dzieci, poznanie ...

Ogłoszenie dla rodziców dzieci ...
1 czerwca 2021

OGŁOSZENIE dla rodziców dzieci 3- letnich ( 2018r.) przyjętych do Przedszkola nr 4 na rok szk. 2021/22 W dniu 15 czerwca ( ...

Linki

RODO

Klauzula informacyjna
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 94.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 
 
Informuję, że : 
 
 1. Administratorem Pani/Pana i Pani/Pana dziecka danych osobowych jest: 
  Przedszkole Miejskie nr 4 ul.Żbikowska 5 tel. 22 723 22 97
  email:  przedszkole_nr4@op.pl
   
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w jest możliwy pod adresem:
  email:  inspektor.odo@cuopiastow.pl
   
 3. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ww.  rozporządzenia w celu realizacji obowiązku prawnego w związku realizacja zadań ustawowych określonych w przepisach, w szczególności ustawy – Prawo Oświatowe związanych z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowe dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a ww. rozporządzenia wyłącznie w celach wskazanych w tych zgodach.
   
 4. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przechowywane będą przez okres pobytu w przedszkolu , a po jego zakończeniu zgodnie z przepisami.
   
 5. Posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
   
 6. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych na przetwarzanie danych w Przedszkolu Miejskim nr 4.
   
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
   
 8. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne i umowy powierzenia przetwarzania danych
 
 

 

Kontakt

Przedszkole Miejskie nr 4

05-820 Piastów
ul. Żbikowska 5

tel./fax 22 723 22 97
e-mail: przedszkole4@piastow.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.