Aktualności

Zebranie dla rodziców dzieci ...
11 maja 2024

Zebranie dla rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola nr 4 na rok szkolny 2024/25. Zapraszam rodziców dzieci rozpoczynających ...

Dyżur wakacyjny 2024
20 lutego 2024

Dyżury wakacyjne 2024 Dyżur wakacyjny 2024. Informacje szczegółowe - plik do ...

Rekrutacja 2024/2025
16 lutego 2024

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 4 na rok szkolny 2024/2025 Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 19/2024 BURMISTRZA MIASTA PIASTOWA ustala ...

Linki

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 
 1. Administratorem danych osobowych ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych jest Przedszkole Miejskie nr 4 z siedzibą w Piastowie przy ul. Żbikowskiej 5.
   
 2. Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Piastowie jest Pan Tomasz Szwed, adres mailowy: inspektor@cbi24.pl.
   
 3. Dane osobowe ucznia oraz rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu realizacji przez Przedszkole zadań wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170, z późn. zm.).
   
 4. Odbiorcami danych osobowych ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych będą: instytucje publiczne związane z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i młodzieży, organ prowadzący, operator systemu informatycznego iprzedszkole – Wolters Kluwer Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-266) przy Al. Grunwaldzkiej 163.
   
 5. Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane przez czas określony w Instrukcji kancelaryjnej Przedszkola Miejskiego nr 4 w Piastowie.
   
 6. Rodzic/opiekun prawny ucznia ma prawo dostępu do treści swoich danych i danych ucznia oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
   
 7. Rodzic/opiekun prawny ucznia ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych lub danych dotyczących jego dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
   
 8. Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Rodzic/opiekun prawny ucznia jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji do przedszkola i korzystania z wychowania przedszkolnego przez jego dziecko.
   
 9. Dane osobowe ucznia oraz dane osobowe jego rodziców/opiekunów prawnych nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowane w tym celu.
   
 10. Dane osobowe ucznia oraz dane osobowe jego rodziców/opiekunów prawnych nie będą przekazywane do państw trzecie.

 


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - dotyczący organizowania zajęć religii. - plik do pobrania

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – publikowanie zdjęć na stronie internetowej przedszkola.

- plik do pobrania
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - publikowanie zdjęć dzieci na Facebooku. - plik do pobrania
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – organizacja wycieczek. - plik do pobrania
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - dotyczący organiozowania konkursów. - plik do pobrania
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – upoważnienie do odbioru dziecka. - plik do pobrania
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - dotyczący zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki,
odżywiania  oraz metod opiekuńczo-wychowawczych.
- plik do pobrania
ZGODY RODZICÓW - plik do pobrania

 

 

Kontakt

Przedszkole Miejskie nr 4

05-820 Piastów
ul. Żbikowska 5

tel./fax 22 723 22 97
e-mail: przedszkole4@piastow.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.