10 Poniedziałek
przedszkole

Przedszkole Miejskie nr 4
05-820 Piastów
ul. Żbikowska 5
tel./fax 22 723 22 97
e-mail: przedszkole4@piastow.pl

Aktualności

Procedury bezpieczeństwa w ...
4 czerwca 2020

Procedury obowiązujące w przedszkolu od 8 czerwca Procedura bezpieczeństwa - plik do ...

Ogólnoprzedszkolny konkurs ...
11 maja 2020

Konkurs poetycki „Hymn naszego przedszkola” Zapraszamy rodziców naszego przedszkola wraz z dziećmi do udziału w konkursie ...

Informacja o dyżurach wakacyjnych ...
2 kwietnia 2020

Informacja o dyżurach wakacyjnych 2020r. Zgodnie z §1 pkt 2 Zarządzenia Nr 46/2019 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 lutego ...

Linki

Strona główna

 
WAŻNA INFORMACJA - DYŻURY WAKACYJNE
 
 
Ze względu na sytuację epidemiczną dyżur wakacyjny będzie organizowany we wszystkich piastowskich przedszkolach w terminie :
1-17 lipca 2020r.   oraz   17-28 sierpnia 2020 r. w swoim przedszkolu.
 
1.  Wniosek uwzględniający aktualną sytuacje epidemiczną i wytyczne GIS,MZ i MEN można pobrać ze strony internetowej przedszkola od 15 czerwca.
 
2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wykonywaniu pracy w siedzibie pracodawcy w czasie trwania dyżurów.
 
3. Dokumenty ( wniosek i zaświadczenie od pracodawcy) należy złożyć do przedszkola w terminie do 22 czerwca w n/w sposób:
lub
 • Osobiście wrzucając dokumenty ( w kopercie) do skrzynki pocztowej w przedszkolu.
 
4. W celu uzyskania informacji o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur oraz wysokości opłat należy zadzwonić do przedszkola w dniu 24 czerwca w godz. 8.00 – 16.00.
 
5. O sposobie dokonania odpłatności za dyżur poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.
 
Rodzice zainteresowani dyżurem wakacyjnym są zobowiązani do zapoznania się z procedurami obowiązującymi w przedszkolu w czasie pandemii.
 
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny - plik do pobrania
 
Łączę pozdrowienia
Bożena Strojek – dyrektor Przedszkola nr 4
 
 
ODPŁATNOŚĆ ZA DYŻUR WAKACYJNY
 
Informuję Państwa, że opłaty dotyczące dyżuru wakacyjnego ( żywienie i opłata stała)   płatne będą tylko przelewem bankowym wg następującego harmonogramu:
 
 • Dyżur: 1-17 lipca  2020  -   wpłata: 1-2 lipca

   
 • Dyżur: 17-28 sierpnia 2020  - wpłata: 12-13 sierpnia 
 
Pobyt dziecka na dyżurze wakacyjnym jest możliwy wyłącznie po złożeniu wniosku oraz uregulowaniu opłat w przewidzianym terminie. 
 
Brak dokonanej wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z dyżuru wakacyjnego. 
 
 
Łączę pozdrowienia
Bożena Strojek –dyrektor Przedszkole nr 4
 

 

 
WAŻNA INFORMACJA
 
 
W porozumieniu z organem prowadzącym przygotowujemy się do otwarcia placówek na terenie Piastowa.
Planowane uruchomienie i przyjęcie dzieci przypada na dzień 8 czerwca.
 
Według wskazań Ministra Edukacji Narodowej głównym zadaniem przedszkoli będzie zapewnienie opieki nad dziećmi rodziców aktualnie pracujących. Na ten czas w naszych placówkach wprowadzone zostaną nowe zasady organizacji pracy oraz wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r dotyczące profilaktyki zarażeń COVID-19, do których wszyscy musimy się dostosować.  
 
W najbliższych dniach zbierzemy informację o liczbie chętnych do powrotu do przedszkola.
Na podstawie tych danych i kryteriów kolejności przyjęcia dziecka stworzymy listy grup, które w naszym Przedszkolu nie mogą być liczniejsze niż 10 dzieci.
 
Chęć zgłoszenia dziecka przekazują Państwo przez złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku. ( załącznik)
Zeskanowany wniosek złożyć można drogą elektroniczną na adres przedszkole4@piastow.pl  lub osobiście wrzucając do skrzynki  od 29 maja do 1 czerwca do godz. 15.00.
 
 
W kolejnych dniach zostaniecie Państwo zapoznani ze zmianami organizacyjnymi, procedurami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.  
 
Wniosek - Chęć zgłoszenia dziecka - plik do pobrania
Procedura bezpieczeństwa - plik do pobrania
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem - plik do pobrania
 
                                                                   
 
Łączę pozdrowienia
Bożena Strojek – dyrektor Przedszkola nr 4
 
 

 

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność w 1987 roku.

Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Piastowa, Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Przedszkole jest placówką publiczną:

 • prowadzi odpłatną działalność dydaktyczno-wychowawczą powyżej minimum programowego 
 • przyjmuje dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
 • zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Nasza placówka znajduje się w centrum piastowskiego osiedla. Mieści się w jednopiętrowym budynku, otoczonym dużym, pięknym ogrodem.

Posiada dobre warunki lokalowe, bezpieczne i estetyczne wyposażenie, a także atrakcyjne pomoce dydaktyczne i zabawki.

Przedszkole zapewnia:

 • opiekę, wychowanie, edukację na bardzo dobrym poziomie
 • kadrę pedagogiczną z wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem
 • życzliwą, serdeczną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa dla wychowanków
 • opiekę specjalistów / psycholog, logopeda/
 • wycieczki, koncerty, spektakle teatralne, festyny i widowiska cyrkowe
 • udział dzieci w konkursach, festiwalach, przeglądach
 • olimpiady sportowe
 • uroczystości przedszkolne, imprezy rodzinne.

Program naszego Przedszkola realizuje ideę podmiotowości i nastawiony jest na stymulowanie rozwoju każdego wychowanka, zgodnie z jego możliwościami. Opiera się na aktywności dzieci, rozwijaniu samodzielności, która ma odzwierciedlenie w samoobsłudze, gotowości do podejmowania różnych zadań oraz radzenia sobie z problemami.

Promujemy zdrowie fizyczne i  psychicznie.

Rodzice są dla nas sojusznikami i sprzymierzeńcami w oraganizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego.

Mocne strony przedszkola:

 • Rodzice są zadowoleni z działalności przedszkola
 • Dzieci chętnie przychodzą do przedszkola, są aktywne
 • Przedszkole upowszechnia Prawa Dziecka
 • wszyscy Pracownicy przedszkola znają Prawa Dziecka i ich przestrzegają
 • aktywny udział przedszkola w imprezach środowiskowych
 • Przedszkolaki biorą udział i odnoszą sukcesy w przeglądach, konkursach, imprezach i olimpiadach
 • Dzieci są obięte pomocą specjalistyczną
 • przedszkole efektywnie współpracuje z Rodzicami

Kontakt

Przedszkole Miejskie nr 4

05-820 Piastów
ul. Żbikowska 5

tel./fax 22 723 22 97
e-mail: przedszkole4@piastow.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.