Aktualności

Dni Adaptacyjne dla przyjętych ...
28 czerwca 2021

Spotkania adaptacyjne: 25,26,27.08.2021r. 25 sierpnia (środa) godz.: 16-17:00 swobodna zabawa dzieci, poznanie ...

Ogłoszenie dla rodziców dzieci ...
1 czerwca 2021

OGŁOSZENIE dla rodziców dzieci 3- letnich ( 2018r.) przyjętych do Przedszkola nr 4 na rok szk. 2021/22 W dniu 15 czerwca ( ...

Narodowy Spis Powszechny
23 marca 2021

Dnia 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. ...

Linki

Innowacja pedagogiczna

 

Innowacja pedagogiczna w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Piastowie
„ Wyginam śmiało ciało – aktywny i zdrowy przedszkolak”


Inspiracją do powstania tej innowacji są obserwacje dzieci i rodzin dotyczące:

 • Coraz mniejszej sprawności fizycznej dzieci.
 • Coraz większej otyłości dzieci
 • Nieumiejętność spacerowania – szybkie zmęczenie.
 • Ogromna potrzeba ruchu.
 • Postępująca nadruchliwość i nadpobudliwość wśród dzieci.

Wiemy, jak ogromny jest wpływ aktywności ruchowej na rozwój psychofizyczny dziecka, że każda aktywność ruchowa daje dzieciom widoczną satysfakcję, motywuje do działania i samorealizacji. Rozwój ruchowy dziecka jest także źródłem poznawania otaczającego świata oraz prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych i orientacji w przestrzeni.

W kształtowaniu i promowaniu rozwoju sprawności ruchowej dziecka istotną rolę pełnią wzorce:
Społeczne środowiska rodzinnego i rówieśniczego, odpowiednia atmosfera oraz postawa rodziców i wychowawców. Dlatego też oprócz codziennych zajęć i zabaw proponujemy dzieciom różne rozbudowane formy aktywności ruchowej, ucząc dzieci prawidłowych nawyków oraz zachowań prozdrowotnych. Chcemy włączyć również rodziców, dziadków, instruktorów zajęć dodatkowych, a także środowisko lokalne do rozbudzania wśród dzieci zapału i potrzeby aktywności fizycznej.

Adresatem programu jest całe przedszkole.
Innowacja prowadzona jest w czasie : 01.09.2015r – 30.06.2018 ( trzy lata).

 

Sposób realizacji – metody i formy:

 • Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne i ćwiczenia gimnastyczne prowadzone w ciągu dnia z wykorzystaniem metod :
  - ruchu rozwijającego W.Sherborne,
  - gimnastyki twórczej R.Labana,
  - opowieści ruchowej J. C. Thulin,
  - ścieżek zdrowia,
  - torów przeszkód.
 • Zabawy zręcznościowe z użyciem przyborów i przyrządów.
 • Organizacja zabaw ruchowych w ogrodzie przedszkolnym – codzienne przebywanie na świeżym powietrzu , uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczycielkę,
 • Próby samodzielnego organizowania czasu.
 • Zajęcia dodatkowe- taniec, gimnastyka korekcyjna, judo ,karate rytmika – pokazy dla rodziców, zajęcia wspólnie z rodzicami.
 • Współpraca ze szkołami, nauczycielami wychowania fizycznego, wykorzystanie sali gimnastycznej i boiska szkolnego.
 • Obserwowanie rozgrywek sportowych- kibicowanie.
 • Cykliczne spotkania ze sportowcami w przedszkolu i poza nim.
 • Nawiązanie współpracy z klubami sportowymi.
 • Cykliczne zajęcia gimnastyczne i ruchowe z rodzicami.
 • Realizacja tematów kompleksowych i projektów związanych ze sportem, zdrowym żywieniem i aktywnością ruchową.
 • Szkolenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w zakresie zdrowego odżywiania  i aktywności ruchowej.
 • Organizowanie spotkań dzieci z pielęgniarką ,lekarzem, dietetykiem, kucharkami itp.
 • Warsztaty, konkursy, przeglądy.
 • Olimpiady sportowe letnie i zimowe.

 

W efekcie naszych działań mamy nadzieję, że nasze przedszkolaki będą:

 • aktywne i sprawne fizycznie,
 • umiały czerpać radość z zabaw i zajęć ruchowych,
 • znały różne dyscypliny sportowe,
 • poruszały się rytmicznie,
 • sprawne manualnie,
 • miały dobrą koordynację ruchową,
 • umiały współdziałać w zespole,
 • znały zasady fair play,
 • potrafiły przegrywać,
 • radziły sobie z pokonywaniem własnych słabości,
 • znały sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • odnosiły sukcesy,
 • aktywnie spędzały czas z rodzicami.

 

 

Kontakt

Przedszkole Miejskie nr 4

05-820 Piastów
ul. Żbikowska 5

tel./fax 22 723 22 97
e-mail: przedszkole4@piastow.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.